Мислення поза стандартами


«Креативність – мислення поза стандартами»
Мета: формування знань про методи активізації креативного мислення; прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність учителів, збагачення їх технологічного потенціалу.
             Креативність – це значить копати глибше, дивитись крізь стіни, будувати замок на піску, літати в майбутнє.
                                   П.Торренс
Хід заняття
І. Підготовчо-організаційний етап
1. Привітання, об’єднання в групи за словосполученнями з епіграфу майстер – класу. Робота з епіграфом.
1 група « Копати глибше».
2 група «Дивитись крізь стіни».
3 група «Будувати замок на піску».
4 група «Літати в майбутнє».
5 група «Креативність».
У мене є нитка, на якій зав’язала вузлик. Запропонуйте її застосування. А якщо декілька таких ниток сплести в сітку, то чи розшириться спектр її використання? Як саме? Отже, застосування одного методу чи прийому може привести до формування обмежених знань, умінь та навичок, а задача методичної служби – забезпечити розвитоктворчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості. Одним із вирішальних чинників розв’язання цих завдань є розвиток креативного мислення педагога. На сьогоднішній день існує більше 100 визначень креативності, але ми будемо її розглядати як здатність до дивергентного мислення - мислення, «що йде одночасно у багатьох напрямках», воно спрямоване на те, щоб породити безліч різних варіантів розв’язання задачі. Дивергентне мислення лежить в основі креативності. "Креативність — це не природній талант, — неодноразово наголошував доктор де Боно, — а радше навик, якому можна навчитися. Для того, щоб досягнути креативності, слід кидати виклик усталеним твердженням та правилам. Адже рухаючись вивченою стежиною, наше мислення часто упускає з поля зору приховані можливості, які знаходяться поза нею". Креативність - важливий фактор, що сприяє успіху в багатьох сферах життя. Розвиток креативності безпосередньо пов'язано з життєвим досвідом, рівнем знань, способом життя людини, зйого міжособистісними взаєминами. Розширивши свій кругозір - ставши більше читати, подорожувати, спілкуватися з цікавими людьми - ви робите великий крок у бік розвитку креативності свого мислення. Адже креативне рішення - це, по суті, результат сплетення різних знань.
Перше, з чого треба почати, щоб розвинуту своє креативне мислення, це дати самому собі дозвіл бути людиною творчою, веселою, не підлаштовуватися під думку та стиль мислення інших людей, бути готовим до генерації нових ідей, відкритим до нових знань та використанню всього свого творчого потенціалу, відшукувати нестандартні рішення. Тобто дати самому собі дозвіл дійсно бути унікальною, неординарною людиною. 
Давайте напишемо розписки, де все це собі офіційно дозволимо. І цей документ дасть Вам додаткові емоційні сили в скрутних життєвих ситуаціях.
ІІ. Основна частина.
Розписка

Я, _______________________________________, сьогодні_________________

даю собі офіційний дозвіл бути людиною творчою, веселою, ніколи не підлаштовуватися під думку та стиль мислення інших людей, бути готовим до генерації нових ідей, відкритим до нових знань та використанню всього свого творчого потенціалу, відшукувати нестандартні рішення.
Бути людиною унікальною.

«____»______________2012 рік __________________

(підпис)

ІІ. Основна частина.
1Метод асоціацій та аналогій.
1.1. Фігури Піфагора. 
У Вас є аркуші, на які нанесено крапку. Із запропонованих геометричних фігур замостіть площу навколо цієї крапки так, щоб не було прогалин між ними. (Виконання завдання. Обговорення).
Ще Піфагор казав, що існує лише три правильні геометричні фігури, якими можна замостити площу навколо крапки і тільки одна з них зустрічається в живій природі. Яка це фігура? (Шестикутник – сота). Які асоціації у Вас викликає це слово? Викладіть аплікацію на папері слова-асоціації. 
Презентація робіт.
1.2. Гра «Катена». 
2 Це гра, яку можна використовувати як для розваг, так і для розв’язку серйозних творчих задач. Вона допомагає тренувати вільний, асоціативний стиль мислення, необхідний у творчій роботі; відслідковувати «вертикальне» мислення. Правила гри: зв’язати два слова за допомогою слів –асоціацій. Використовувати можна тільки іменники. Не можна застосовувати аналітичні зв’язки (шофер – людина), причинно-наслідкові зв’язки (зима – весна), зв’язки за протилежністю (вода – вогонь), зв’язки за локальними культурними явищами (сленг, анекдоти, фільми тощо), зв’язки за співзвучністю, написанням, синоніми.
3 Назва «Катена» з латинської перекладається як «ланцюг». Вона прийшла до нас з філософії Catena Mundi Декарта – зв'язок усього існуючого.
Ми попередньо працювали з шестикутником, а тепер складемо катену: сота ---------------- супутник; програма --------------- розвиток;
розвиток --------------- інтерес.
3.1. 4Д Стимул 
4Д Стимул – це метод, який дозволяє отримати найбільшу кількість різних ідей за невеликий час. У його основі лежить доволі відомий метод випадкового стимулу, поверх якого накладається сітка із 4 параметрів – властивості, функції, символи, процеси. 4Д Стимул допомагає мисленню не обмежитися першою реакцією на стимул, а звернути увагу на його різні боки. Внаслідок цього отримуємо різнопланові ідеї, а самих ідей – більше.
Задача: винайти нові форми методичної роботи.
Слово-стимул: музичний інструмент. 
Будуємо таблицю 3*5. Перша колонка найменша, друга й третя пропорційно збільшуються. У першій колонці записуємо параметри, у другій – слово-стимул, а в третій – задачу.
Параметри 
Музичний інструмент 
Нові форми методичної роботи 
Властивості. 
Який? 
· Гучний. 
· Зручний. 
· Мелодійний. 
· Колективні, масові заходи. 
· Відбуваються під музику, присутня музична пауза. 
· У кімнаті психологічного розвантаження; спеціальне розташування меблів; на природі, вдома. 
Функції. 
Для чого? 
· Щоб усі почули. 
· Можна переносити. 
· Насолоджуватися музикою, слухати її. 
· Навчитись грати. 
· Доступні для всіх педагогів. 
· Проводити певні етапи співаючи. 
· Проводити в різних приміщеннях (мобільні, просвітницькі). 
Символи, метафори. 
· Краса поезії. 
· Співає. 
· Блукає. 
· Серце крає. 
· Поезія методичної роботи. Методичний ринг. Методична поезія. 
· Співочі методисти. 
· Захід «блукаюча думка». 
· Серце – урок. Дискретність уроку. Крає – поділ.??? 
Процеси, аналогії. 
· Відпочинок. 
· Розвага. 
· Навчання. 
· Романтика. 
· Методичний відпочинок. 
· Методичні розваги. Методичний КВК. 
· Методична романтика. 
· Методичне навчання. 
3.1.1. Метод фокальних об’єктів. 
МЕТОД ФОКАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ — винайдений американським ученим Ч. Вайтингом. Об'єкт, який удосконалюють за допомогою цього методу, називають фокальним, оскільки його ставлять у центр уваги (фокус). Суть його ґрунтується на перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на фокальний об'єкт, унаслідок чого отримують незвичні поєднання, котрі дають змогу подолати психологічну інерцію. Наприклад, якщо вдосконалюваним (фокальним) об'єктом є олівець, а випадковим — тигр, то отримаємо сполучення на зразок «смугастий олівець», «хвостатий олівець» тощо. Розглядаючи ці сполучення і розвиваючи їх, іноді вдається знайти оригінальні ідеї (наприклад, «хвостатий олівець» утілюється в олівець — ручку з гнучким тримачем (хвостом) — досить відома конструкція). 
Послідовність застосування МФО така: 
1) вибір фокального об’єкта (наприклад, поличка для книг); 
2) вибір 3 — 4 випадкових об’єктів (вибирають, як правило, навмання зі словника, каталогу, технічного журналу тощо, наприклад: «кіно» , «змія», «каса», «полюс», «машина»); 
3) складання списків ознак (властивостей) випадкових об’єктів (наприклад, кіно: широкоекранне, звукове, кольорове, об’ємне і т. п.); 
4) генерування ідей шляхом приєднання до фокального об’єкта ознак випадкових об’єктів. 
Наприклад, поличка може бути звуковою, якщо в конструкції спроектувати місце для радіоприймача чи телевізора, якщо приєднати до даного фокального об’єкта ознаку «саморухома», може з’явитися оригінальна ідея пересувної полички тощо; 
5) розвиток сполучень шляхом вільних асоціацій; 
6) оцінка отриманих ідей і відбір корисних розв’язків. 
Не обов’язково, щоб усі обрані об’єкти якимось чином підходили до об’єкта, що вдосконалюється, але, використовуючи цей метод, можна вибрати велику кількість найрізноманітніших варіантів. 
МФО більше підходить у тих випадках, коли треба модернізувати, удосконалити вже існуючий об’єкт або подати нову ідею, певний напрям у розвитку технічної думки. Цей метод не дає стовідсоткового розв’язку певної конструкторської або винахідницької задачі. Слід відзначити, що важливим є не стільки результат, тобто те, що учні зможуть удосконалити чи створити, скільки сам процес пошуку. Учитель має стежити за тим, щоб учень зрозумів, як діє цей метод. Тут важливо привчити учня до оригінального нестандартного мислення, підсилити його здібності до фантазування, які було започатковано відповідним методом.
Фокальний об’єкт – класний журнал.
Випадкові об’єкти:
- електрична лампа – світить, гріє, перегорає, тепла; 
- телевізор – показує, говорить, має ручки керування, об’ємний або плоский; 
- повітряна кулька – літає, не тоне, надувається. 
(Робота в групах).
1.1. Філа. 
Філа (грец. φυλή) — у стародавній Аттиці родове об'єднання, громада. 
Філа - це техніка, заснована на зверненні до особистісних пластів, сформованих у контакті з людьми, які найбільше вплинули на ваш особистий розвиток. Ця група людей - ваша постійно діюча рада мудреців. Застосовується філа для знаходження рішень, створення ідей, вибору шляху, пошуку і досягнення цілей, вирішення особистих проблем, самоосвіти.
Як створити Філу?
Прослідкуйте свою особисту історію і виділіть групу людей, життя та діяльність яких зробило на вас найсильніший позитивний, мотивуючий вплив (це зручно робити за допомогою карти особистості). Це можуть бути як ваші близькі знайомі - наприклад, учителі або старші друзі - так і люди, що належали до інших епох і культур. Дляпочатку їх може бути небагато - 3-5 чоловік, в яких ви впевнені. Зберіть усе, що знаєте, і вивчіть усе, що можете знайти про цих людей: їх зображення, біографії, твори, листи і т.д. (Це можна робити поступово
Для кожного члена філи:
Підсумуйте основні аспекти його світогляду в декількох ключових словах. Складіть добірку цитат (цитатою може бути фраза з книги, девіз, улюблена приказка, вислів). Цитата повинна містити закінчену думку, але при цьому бути не занадто довгою. Як знаходити рішення за допомогою філи? Сформулюйте у формі питання вирішувану завдання. Вибрати радника зі складу філи. Вибрати пораду - ключове слово або цитату (можна випадковим чином). Побудуйте зв'язок між порадою та вашим завданням: якщо порада - це ключове слово, використовуйте його як випадковий стимул; якщо порада - це цитата, інтерпретуйте її головну думку; запитайте себе, як би ваш радник вирішивцю задачу, що відповів би на питання; уявіть собі «нараду» і намагайтеся «почути» відповідь співрозмовника.
Записуйте всі виникаючі ідеї.
Переходьте до наступної поради або вибирайте наступного радника до тих пір, поки не отримаєте достатню кількість ідей.
Після невеликої перерви оберіть найбільш багатообіцяючі ідеї з отриманого списку і створіть рішення на їх основі. 
Можливі поради членів філи.Задача, що потребує розв’язку. Як перемогти в конкурсі «Вчитель року»?
1. Визначся, для чого це тобі потрібно.
2. Сконцентруйся. Виділи все, що є гарного в твоєму досвіді.
3. Будь активним. Прагни перемоги, демонструючи свій розвивальний матеріал. Зазнач в описі власного досвіду способи роботи з твоїми власними «родзинками», знахідками.
4. Ти талановитий, тому не соромся себе презентувати.
5. Фантазуй. Це приведе тебе до відкриття нового.
(Формулюється загальний висновок)
Пошук альтернатив.
Знаходимо найбільшу кількість різних рішень певної задачі. Пошук альтернатив може не дати результату, проте замість прийняття найбільш ймовірного варіанту виробляється звичка шукати інші можливості. З метою активізації пошуку альтернатив, висуваємо обмеження – деяке фіксоване число альтернативних шляхів підходу до ситуації. У результаті можуть виникати такі ситуації:
1) з одного боку, відшукуються альтернативні рішення проблеми;
2) з іншого, вичерпавши ймовірні варіанти, йде робота на досягнення обмежень і при цьому вигадуються штучні рішення, які іноді містять протиріччя.
4.1. Друдли. Описати те, що зображено на малюнку. Кількість обмежень- 5. 
2.2 Третій зайвий.
Із запропонованих термінів «магнітофон, телефон, саксофон» оберіть зайвий та поясніть свій вибір. Кількість обмежень – 6.
5 Зняття штучних обмежень. 
Під час опису об’єктів чи процесів виникають штучні обмеження, які треба відкинути під час пошуку рішень. Головне – розуміння того, що будь-які припущення можуть підлягати сумніву.
5.1. Моделювання за правилами. 
5.1.1. Скласти ланцюг із об’єктів (слів, малюнків, знаків) так, щоб два сусідніх мали спільні ознаки.
Досвід. Заохочення. Учитель. Тарифікація. Кваліфікація.
5.1.2. 
Придумати нове шкільне свято. Із будь-якого підручника, словника обрати три довільних слова та за ними назвати шкільне свято. 
Дбайливий Повторення
Автомобіль 
- Свято автомобіля. Конкурс автомобілістів. Розважальна програма «Бережись автомобіля». Свято дбайливих батьків. Дбаємо про свою честь.
- Літературна розважальна програма «Повторюємо поезію».
5.2. Домалюй та поясни.
5.3. Моделювання без правил.
Запропонуйте якнайбільше оригінальних способів використання футляру для фотоплівки, контейнеру з-під «Кіндер-сюрпризу» тощо.
Практична робота. Кожен футляр наповнюємо гречкою, квасолею, гайками тощо. Як його можна використовувати в цьому випадку? Це у нас буде музичний шейк ер. Під фонограму пісні «Надежда» виконуємо «свій» супровід та співаємо.
ІІІ. Афішування. Рефлексія.
І щоб дійсно нас у школах чекали діти, щоб ми отримували від роботи задоволення, переживали творчі злети треба постійно працювати над собою, займатися самоосвітою, «чужого навчатися й свого не цуратися», не боятися мислити поза стандартами.
На заключному етапі майстер-класу прошу Вас дати аргументовану оцінку подіям, які відбулися сьогодні за «Колом ефективності».
І на закінчення майстер-класу хочу зробити для Вас побажання –мікс із висловів видатних осіб, як Сократ, Паоло Коельо, Уільям Райлі та Альберт Ейнштейн.
Я не можу нікого нічому навчити, я тільки можу змусити думати. Дзеркало відображає вірно; воно не помиляється, бо не думає. Думати - майже завжди означає помилятися. Не здійснює помилок лише той, хто нічого не робить, - а саме це найбільша помилка на світі! Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала зробити що-небудь нове. 

Тож думайте, помиляйтесь, творіть нове!

Немає коментарів:

Дописати коментар