Мій кабінет

Школа - це майстерня, 
де формується думка підростаючого покоління, 
треба міцно тримати її в руках, 
якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Тут народжуються незвичайні речі, придумується, знаходиться, бачиться все по-особливому.
КРЕАТИВ!
Навчальний кабінет 
української мови і літератури:
нормативні орієнтири та методичні рекомендації
Рекомендації розроблено відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” від 20.07.2004 №160 та інших законодавчих актів України; методичні поради розраховані на творче застосування, адже кожен учитель матиме змогу на свій розсуд скористатися ними у період реформування освітньої  галузі.
Кабінет української мови та літератури – це спеціально обладнане приміщення (класна кімната) загальноосвітнього навчального закладу зі створеним  навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання, шкільним обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.
Основна мета створення навчального кабінету української мови і літератури полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за №24.
Завданням функціонування навчального кабінету з української мови та літератури є створення передумов для:
 • організації колективного, індивідуального та диференційованого  навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
 • забезпечення в основній школі допрофільної підготовки учнів, у старшій школі – профільного і поглибленого навчання;
 • організації роботи гуртків та факультативів;
 • проведення засідань шкільних методичних обєднань учителів української мови та літератури;
 • індивідуальної    підготовки      вчителя-словесника    до занять,  що сприяють підвищенню його науково-методичного рівня.
Кабінет української мови та літератури  як навчально-методичний центр повинен забезпечувати такі рівні викладання філологічних предметів: науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний. Його навчально-методичне забезпечення, облаштування та оформлення визначаємо за рубриками:
 • нормативні документи: Конституція України, Закон України „Про загальну середню освіту”, Державний стандарт базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. за №24), навчальні програми, підручники, затверджені Міністерством освіти і науки України; Закон України „Про мови”; Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови (від 08.09.1997 №998); Заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки (журнал „Українська мова й літератури в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, №1, 2001, №6, 2003), Концепція державної мовної політики в Україні;
 • державна символіка – герб, прапор, текст гімну України (Інформаційний збірник МОН України №5, 2001);
 • словесно-образна наочність; широкий добір художньої літератури, підручники-хрестоматії, посібники-хрестоматії, наукова література, зібрання книг для позакласного, самостійного читання та літератури рідного  краю, наприклад, під рубриками „Моя улюблена книга”, „У світі літератури” тощо; блок планшетів під загальною назвою „Історична доля національної мови”:
                    а)”Заборона національної мови”;
          б) Закон „Про мови в Українській РСР” (від 28 жовтня 1989 року);
    в) статті №10, №12 Конституції України;
           - „Ділова українська мова”:
    а) „Культура мовлення”( Інформаційний збірник  МОН України,№13, 2002);
    б) „Ділові папери”; „Мовні обов’язки громадян”(Інформаційний збірник МОН України, №13,2002);
 • планшети-заголовки із висловами про мову, літературна карта України, галерея портретів українських письменників із  вказаними датами народження і смерті, наприклад: портрет І.П.Котляревського (1769-1838); передня стіна – портрет Т.Г.Шевченка у вишиваному рушнику, як вияв великої шани до поета;
 • „Норми літературної мови”, „Вимоги до мовлення’’, „Формули ввічливості”, „Абетка від Олександра Олеся”, „Молитва до мови” Катерини Мотрич (газета „Слово Просвіти”, №1, 2001 рік; журнал „Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах” №1, 2001);
 • критичні та літературознавчі матеріали: видання творів і статей вітчизняних літературознавців і критиків; видання книг для школярів згідно з чинними програмами  з мови та літератури; книги-посібники із серії „Літературна крамниця”;
 • науково-методичні періодичні видання: фахові журнали і газети або папки, куди вчитель разом з учнями збиратиме найважливіші матеріали з газет і журналів, які можуть комплектуватись за темами або для кожного класу окремо (щоб легше і швидше користуватися накопиченим у папках матеріалом, варто завести тематичну картотеку, якою могли б користуватися як учні, так і вчителі);
 • методична література: дослідження, виступи, доповіді, рекомендації та коментарі щодо вивчення предмета; методичні розробки уроків, конспекти уроків з різною формою навчання, календарне планування, поурочні плани, дидактичний   матеріал,    матеріали   для    організації    контролю   навчальних досягнень учнів, тексти варіантів контрольних робіт, тексти тренувальних вправ і завдань, тексти з мови та літератури; екзаменаційні білети, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури тощо;
 • довідкова література: словники різноманітних типів (тлумачний, словник літературознавчих термінів, літературний, енциклопедичний, орфографічний, іншомовних слів, фразеологічний, синонімів, антонімів, діалектизмів, російсько-український, українсько-російський тощо), різного роду енциклопедії (біблійна, літературознавча тощо);
 • художньо-зображувальна наочність і ТЗН: ілюстрації до творів, репродукції картин на літературну та історичну тематику, твори живопису і графіки; телевізори, аудіо-відеотехніка, кодоскопи, різні види звукозапису та відеозапису (виконання літературних творів майстрами мистецтв, записи авторських виступів письменників, записи театральних вистав, фонохрестоматії тощо), діафільми, слайди.
Науково-методичне забезпечення:
- Орієнтовний план роботи кабінету.
- Положення про кабінет.
- Паспорт кабінету.
- Нормативно-правові документи.
- Інструкція з безпеки праці.
- Навчальні програми.
- Календарно-тематичне планування.
- Методичні посібники.
- Програми спецкурсів, факультативів.
- Підручники, хрестоматії.
- Словники.
- Тексти творів письменників, що вивчаються.
- Портрети українських письменників.
- Малюнки учнів.
- Художня література.
- Фахові журнали та газети.
- Тематичні папки.
- Реферати з української мови та літератури.
- Навчальні диски.
- Українські фільми за програмою.
- Роздатковий матеріал.
- Таблиці.
- Наочні посібники й матеріали.Немає коментарів:

Дописати коментар