Освітній проект "Учитель року-2015"
 Назва проекту.
Спасіння нашого краю в нашому слові.
                                                     П. Куліш
(Регіональний аспект вивчення мови)

Актуальність проблеми, наукове обґрунтування.
Синє небо над горою, найчарівніше з усіх
Ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад слів.
Як побачиш синє море, степ безкрайній в далині,
Закохаєшся в дівочість української землі.

    Роль рідної української мови як важливого чинника консолідації нації суттєво зростає в нових умовах розбудови української державності, вона стає опорою, що дасть змогу згуртувати українське суспільство для вирішення нагальних проблем сьогодення.
Сучасні соціальні замовлення на дослідження механізмів розвитку творчого потенціалу особистості характеризують особливу актуальність проблеми креативності, що вимагає безперервного вивчення структурних компонентів, які допоможуть особистості проявляти себе в творчій та навчальній діяльності, а також займатися самовдосконаленням, включаючись у відповідні види креативних відносин із метою досягнення співгармонійності індивідуальних креативних якостей, прямуючи до свого повного професійного самовизначення.

Мета проекту.
Краща мова єднання - це українська,
Нам Україну народила,
Краща мова кохання - це українська,
Сила небес їй дала крила.

Виробити в учнів свідоме ставлення до мовних надбань рідного краю.
·        Формувати мовну та мовленнєву культуру.
·        Виховувати стійку та сильну громадянську позицію в старшокласників.

Завдання проекту.
1. Забезпечити реалізацію змістових ліній мовного компонента на уроках словесності та в позаурочний час.
2. Відповідно до принципів креативної освіти розробити систему завдань для
реалізації проекту.
3. На прикладах мовних та літературних персоналій Прикарпаття виховувати повагу до слова як консолідуючого чинника для формування сильної нації.
Тому основне завдання – формування сучасної особистості, яка впевнено почуватиме себе в будь-якому середовищі та заявить про себе за допомогою вміння правильно, аргументовано, цілісно, по-науковому спілкуватися, вести дискусії, відстоювати свою думку, упевнено почувати себе в соціумі. Лише дитина начитана, самовпевнена – цілеспрямована. Сьогодні недостатньо знати, що було в минулому, яка ситуація в теперішньому, набагато важливіше усвідомити й чітко зрозуміти, у якому напрямку потрібно рухатися в майбутнє.

Етапи, термін реалізації проекту.
Ми талантами своїми і красою вразим всіх
Бог нам дав єдине щастя, а у злі нам жити гріх.
Не цураймося ніколи усім серцем полюбить.
Бо життя безкрайнє поле, все життя безкрайня мить.

        Креативність – це одна з найголовніших умов розкріпачення свідомості – її вихід за межі наявного чуттєвого буття, піднесений, узагальнено-позачасовий погляд на речі, це крок свідомості за обрій усталеного, у світ свободи та творчості.
І етап (початок І семестру (2-3 тижні).
Випереджувальні завдання для переходу в наукову площину проекту.
1 група (вислови відомих людей про мову, цікаві факти про мову).
2 група (добір матеріалу для «хвилинок-цікавинок»).
3 група (перспективні замальовки для проведення творчих зустрічей).
ІІ етап (2-3 місяці).
Колективне обговорення ситуації в суспільно-політичному ракурсі сьогодення.
Участь учнів у проведенні предметних тижнів з метою пропагування сили українського слова.
Презентація творів письменників рідного краю з метою популяризації сили слова та цінного матеріалу для дослідження мовних явищ.
ІІІ етап (упродовж І семестру).
Проведення Літературнного рандеву «Обдаровані словом».
Створення мультимедійних презентацій та відеороликів про красу та силу СЛОВА.
Філологічний калейдоскоп (постійні дописи в ліцейну газету, рубрики «Помилка чи помилка», «Кома чи тире», «Упевнено чи впевнено»).
ІV етап (кінець І семестру).
«Мова наша – серце наше».
Творча майстерня юних обдарувань (читання власних творів).
«У рідному краї і серце співає».
Виконання пісень сучасних авторів про силу слова, народних пісень, авторське виконання.
«Тернистий шлях моєї мови».
Створення історичного календаря «Доля мови у твоїх руках».

Науково-методичне забезпечення проекту.
Основні документи про освіту, фахові журнали, слайди, цікаві факти про мову, письменників, героїв нашого часу, відеоролики.

Матеріально-технічне забезпечення проекту.
Компютер, проектор, перфокарти (для отримання швидких результатів), подарунки, виготовлені власноруч.

Критерії оцінки очікуваних результатів.
            Рейтингова «п’ятірка» (післядія - обираємо керівників майбутніх міні-проектів).
            Підведення підсумків про участь учнів у проекті («картка бажань», перфокарти, «Я думаю, що…»).

Загальний перелік основних заходів.
·         Виконання навчальних програм (згідно з календарно-тематичним плануванням).
·         Участь учнів у громадському житті навчального закладу.
·         Пропагування консолідуючої функції мови в повсякденному житті.
·         Творчі зустрічі з відомими поціновувачами рідного слова.
·         Науково-дослідницька робота.

Очікувані результати.
Краща мова єднання - це українська,
Нам Україну народила,
Краща мова кохання - це українська,
Сила небес їй дала крила.
Учні розуміють значущість свідомого ставлення до мовних надбань рідного краю, володіють мовними та мовленнєвими компетентностями, у старшокласників сформована стійку та сильну громадянська позиція.

 Післядія.
            Творча робота «У рідному краї нас слово єднає» або
«У Слові – Сила, Мудрість і Єднання» (з використанням особливостей регіону).

Література.
Абашина Н.С. Розвиток ключових життєвих компетенцій через метод проектів // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник / Керівник авторського колективу – директор ліцею міжнародних відносин № 51 С.М. Шевцова. Науковий керівник і редактор – канд. істор. наук І.Г. Єрмаков. – К.: “Департамент”, 2003. – с.257- 258.
Активні методи навчання // http: //users.kpi. harkov.ua/lre/ bde/ukr/pedde/ active. htm 3. Баханов К. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2004. – с. 77-100.
Гусь І.М., Калмикова І.В. Метод проектів // Управління школою. – 2005. – № 5. – с. 8-11. 7. Діалоги про стандарти // Управління освітою. – Спеціальний випуск. – 2003. – 32 с.
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с. 9.
Єрмаков І. Проектний підхід у школі життєвої компетентності // Підручник для директора. – 2005. – № 9-10. – с. 32-49.
Єрмаков І. Г. Компетентісний потенціал проектної діяльності // http://www.library.edu-ua.net/
Зозюк І. Творчі проекти: обґрунтування необхідності // Українська мова та література. – 2005. – № 45. – с. 6-7.
Іонова М.І. Потенціал методу проектів для розвитку творчої особистості // http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm
Ісаєва Г. Метод проектів – ефективна технологія навчання // Підручник для директора. – 2005. – №5.
Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Піктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 с.
 Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання // Відкритий урок. – 2003. – № 3-4. – с. 19-27. 

2 коментарі: